News as it comes in appears here.

(Please note that most of our updates are on Social Media – Facebook, Instagram and Twitter – and we don’t post to this site so often)

For older news please see News Archive

Recent Posts

  • Met Row 07/05/2017 Met Row – a site specific production created with students of University Of Wales Trinity St David Swansea created and performed on the campus at Townhill, Swansea.
  • Merlin, China 07/05/2017 Organised Kaos performed at the Festival of Wisdom in Xiangyang, Hubei Province, China. Merlin China, with New Event Media (China)    
  • Yma o Hyd 07/05/2017 In 2014 Organised Kaos created and performed Yma o Hyd at Pontadawe Arts Centre    
  • Tempest On Fire 07/05/2017 Organised Kaos took part in the epic and challenging Tempest on Fire production more info soon
  • Training Space activities 07/05/2017 Here are some photos showing how we use our training Space ( Organised Kaos HQ) Aerial classes, acrobatics, juggling, tightwire and a visit from our local Member of Parliament.        
  • RSPB – State of the Nation launch 07/05/2017 We sent Corvus Angelicus out for the R.S.P.B. – State of the Nation launch into the streets of Cardiff.

Facebook

Social circus is back on the 11th of January 2019, and troupe is back on the 14th of January 2019. Merry Christmas and a happy new year.

Mae syrcas cymdeithasol yn ôl ar yr 11eg o lonawr 2019 ac mae troupe yn ôl ar 14 lonawr 2019. Nadolig Llawen a blwyddyn newydd hapus.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Aerial will begin back on the 8th of January! have a wonderful christmas! We will see you soon.

Bydd aerial yn dechrau yn ôl ar yr 8fed o Ionawr! Gobeithio eich bod chi'n cael Nadolig gwych!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Good morning everyone.
They are no classes today, as it’s show day for the Christmas Cabaret. If you’ve got your tickets the starts at 6:30pm tonight. We’ve hoped you all enjoyed this year with Organised Kaos and looking forward seeing you all again next year. Term starts back on the 8th of January for aerial and troupe will start on the 14th of January 2019.

Merry Christmas and a happy new year, from the Organised Kaos team.

Bore da pawb.
Nid ydynt yn ddosbarthiadau heddiw, gan ei fod yn ddiwrnod sioe ar gyfer y Cabaret Nadolig. Os oes gennych chi eich tocynnau, bydd yn dechrau am 6:30 pm heno. Rydyn ni wedi gobeithio eich bod chi i gyd wedi mwynhau eleni gyda Kaos Trefnedig ac yn edrych ymlaen yn eich gweld chi i gyd eto y flwyddyn nesaf. Mae'r tymor yn dechrau yn ôl ar yr 8fed o Ionawr ar gyfer awyr a thrawn yn dechrau ar 14 Ionawr 2019.

Nadolig Llawen a blwyddyn newydd hapus, gan y tîm Trefnwyd Kaos.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Details for the Christmas cabaret;
Anybody taking part in the cabaret this Friday will need to arrive at 5 o’clock or as close to that time as possible in order to do some final rehearsals etc. Please make sure you all have your costumes and any extras you will need with you. The show will begin at 6:30. Thank you!

Manylion am y sioe Nadolig;
Bydd angen i unrhyw un sy'n cymryd rhan yn y sioe ddydd Gwener hwn gyrraedd am 5 y gloch neu mor agos â'r amser hyn â phosib er mwyn gwneud ymarferion terfynol ac ati. Gwnewch yn siŵr eich bod chi i gyd yn dod gyda eich gwisgoedd ac unrhyw estyniadau y bydd eu hangen arnoch chi. Bydd y dechrau am 6:30. Diolch!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Adult Aerial is on as usual tonight;
7-9pm. See you all there!

Aerial Oedolion ymlaen fel arfer heno;
7-9pm. Gweld chi gyd yna!
... See MoreSee Less

View on Facebook